Wpisy otagowane ‘QuantumGIS’

Jedną z funkcji programu jest pobieranie danych rastrowych z WMS.
WMS – Web Map Service – stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do tworzenia i udostępniania map.

Pierwszym etapem jest znalezienie adresów serwerów udostępniających usługę WMS. Do tego celu posłużymy się aplikacją geoportalu: www.geoportal.gov.pl -> MAPY.

 

Po załadowaniu aplikacji klikamy w ikonę na pasku narzędzi: „Zdefiniuj źródło danych”. W okienku zaznaczamy po lewej stronie „WMS”, następnie klikamy na wybrane źródło. W polu „URL” pojawi się adres, który możemy skopiować.

Wybieramy następujące adresy:
Państwowy Rejestr Granic – http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_prg/wmservice.aspx
Ortofotomapę – http://sdi.geoportal.gov.pl/wms_orto/wmservice.aspx
Powiat mielecki – http://87.116.242.30/wms/geoportal/wms.php

Uruchamiany QGIS. Najpierw należy ustawić układ współrzędnych, w którym będziemy pracować: z menu górnego wybieramy Ustawienia -> Właściwości projektu.

Na zakładce Układ współrzędnych odszukujemy „układ 92”. Jego kod EPSG to 2180.

EPSG – European Petroleum Survey Group
EPSG opracowało EPSG Geodetic Parameter Set – bazę danych, w której zawarte są informacje o parametrach definiujących kształt Ziemi, elipsoidach odniesienia, systemach współrzędnych geograficznych, odwzorowaniach kartograficznych, jednostkach miary, etc. Zadania EPSG zostały przejęte w 2005 roku przez nowo utworzoną organizację International Association of Oil and Gas Producers (OGP). (http://pl.wikipedia.org/wiki/European_Petroleum_Survey_Group)

Dodajemy nową warstwę WMS:

 

W okienku „Dodaj warstwę z serwera”, w zakładce „Utwórz nowe połączenie WMS” wpisujemy nazwę i URL Państwowego Rejestru Granic (PRG).
Po zatwierdzeniu wybieramy z listy rozwijalnej PRG i klikamy przycisk połącz. Po otrzymaniu pełnej odpowiedzi wybieramy warstwy Województwa i Powiaty. Kodowanie obrazu PNG (umożliwi przezroczystość warstw), układ współrzędnych ETRS89 / Poland CS92. Układ warstwy powinien zgodzić się z układem projektu.
Podobnie dodajemy warstwy ortofotomapy (1 warstwa) i powiatu mieleckiego (warstwa „dzialki” i „budynki”).

Po dodaniu warstw zbliżamy się do północno-zachodniej części Województwa Podkarpackiego (blisko granicy z województwami Świętokrzyskim i Małopolskim), aż do wyświetlenia zdefiniowanych warstw. W przypadku trudności ze znalezieniem odpowiedniego zakresu warto dodać warstwę Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych z Geoportalu.

Zapis ortofotomapy do pliku

Pobieranie ortofotomapy zwykle długo trwa, więc można zapisać jej część do pliku graficznego wraz z georeferencją. W tym celu ustawiamy zakres wyświetlania mapy i wyłączamy wszystkie warstwy oprócz ortofotomapy. Z menu górnego wybieramy Plik-> Zapisz obraz jako… Do standardowego pliku graficznego został wygenerowany dodatkowy plik tekstowy z informacją o georeferencji. Zapisany wcześniej plik dodajemy do mapy jako warstwe rastrową.

QGIS umożliwia dość proste pobieranie ortofotomapy. Chcąc zdefiniować szerszy zakres czy też rozdzielczość pobieranych bitmap trzeba posłużyć się bardziej zaawansowanym narzędziem, np. biblioteką GDAL. Zobacz:
http://terraobserver.blogspot.com/2009/07/pobieranie-map-z-serwerow-ars.html