Zapoznawanie się z darmowym oprogramowaniem GIS rozpoczynam od QGIS (wersja 1.0.2). Można go pobrać ze strony http://qgis.org/en/download.html. Moim założeniem jest poznanie programu, szczególnie próba wyszukiwania opcji czy możliwości danego oprogramowania, z którymi nie spotkałam się wcześniej w innych, znanych mi dotychczas, aplikacjach GIS.

Nowymi rzeczami, na jakie natrafiłam w QGIS jest np. możliwość tworzenia zakładek i akcji.

1. ZAKŁADKA

Zakładka – jest to zapisany widok danego fragmentu mapy. Opcja ta może się okazać pomocna, jeśli mamy do czynienia z dużą mapą (np. całego świata), a często korzystamy z powiększenia tylko do jej fragmentu (np. opracowujemy tylko obszar Polski – w tym momencie możemy założyć sobie i zapisać zakładkę pokazującą tylko ten teren).

Jak stworzyć zakładkę:

Dysponuję danymi obejmującymi określony zakres (poligony narysowane dowolnie na potrzeby tego zagadnienia)

1

Rys.1. Obszar z danymi

Często będę korzystać z przybliżenia do poligonu np.7, dlatego do niego stworzę zakładkę.

W tym celu zaznaczam interesujący mnie obiekt (ikona oznaczona nr 1 na rys.1),  a następnie przybliżam do zasięgu zaznaczonego obiektu (ikona nr 2 na tym samym rysunku).

Następnie wybieram Widok – > Nowa zakładka, albo Ctrl + B z klawiatury, (rys.2.) i nadaję nazwę tworzonej zakładce (rys.3).

2

Rys.2.

3

Rys.3.

Aby „otworzyć” daną zakładkę : Widok -> Pokaż zakładkę (albo klawisz B z klawiatury) i Powiększ do danej zakładki.

2. AKCJA

Akcja – jest to opcja w programie umożliwiająca połączenie danych zawartych w projekcie z zewnętrznymi informacjami, takimi jak zdjęcia, opisy danych obiektów itp., które znajdują się na dysku bądź też odnaleźć je można w Internecie. Akcje warto stosować, jeśli często, bazując na informacjach zawartych w projekcie, szuka się wiadomości o nich „na zewnątrz”.

Aby wejść do zakładki odpowiedzialnej za akcje należy kliknąć dwukrotnie na danej warstwie, dla której stworzona będzie akcja (ewentualnie prawy klawisz myszy ->Właściwości), a następnie zakładka Akcje (rys.4).

4

Rys.4.

W polu Nazwa należy wpisać „Nazwę” (krótki opis) tworzonej akcji, tak, aby wiadomo było, co będzie ona wywoływać.

W polu Akcja wpisujemy całą „komendę”, którą akcja będzie wykonywać.

  • Akcja odwołująca się do informacji z Internetu

Celem będzie stworzenie akcji, która będzie odnajdywać w Wikipedii  informacje o danym lotnisku (w tabeli atrybutów nazwa lotniska to atrybut NAME – rys.5).

5

Rys.5.

Chcąc otrzymać taką akcję należy w polu Akcja wpisać następującą komendę:

6

Rys.6.

Następnie należy użyć Wstaw akcję i OK. Aby wypróbować jej działanie należy użyć opcji informacji o obiekcie

i po kliknięciu na dany obiekt w oknie z informacjami będzie się znajdować nazwa nowo stworzonej akcji. Po kliknięciu na akcję nastąpi jej uruchomienie.

  • Akcja otwierająca zdjęcie interesującego obiektu znajdujące się na dysku

Akcja ta jest tworzona w identyczny sposób jak powyżej przedstawiona, zmienia się jedynie wpisywana w pole Akcja komenda.

7

Rys.7.

Bibliografia:

http://robert.szczepanek.pl/qgis_tutorial.php

http://grass-gis.pl/doc/Wprowadzenie_do_Quantum_GIS.pdf

Dodaj odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać komentarz.