Kolejnymi przydatnymi według mnie funkcjami, które oferuje Quantum Gis, jest kalibracja rastra oraz korzystanie z opcji tworzenia poligonu z zasięgu warstwy.

1. Tworzenie poligonu z zasięgu warstwy

Narzędzie to można znaleźć w zakładce:  Narzędzia -> Narzędzia badawcze -> Poligon z zasięgu warstwy.

1a

Rys.1.

Funkcja to pozwala na stworzenie poligonu otaczającego wszystkie elementy warstwy, wokół której został stworzony:

2

Rys.2. Warstwa wokół której zostanie stworzony poligon

3

Rys.3. Rezultat użycia  narzędzia Poligon z zasięgu warstwy (seledynowy poligon)

Opcja ta jest bardzo przydatna do określenia zasięgu warstwy rastrowej. Przykładem jest brak możliwości sprawdzenia nagłówka obrazu rastrowego zapisanego w formacie geotiff tak, aby móc odczytać współrzędne, na które obraz jest wczytywany. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być  wygenerowanie poligonu określającego zasięg rastra (przy użyciu powyższego narzędzia). Wchodząc do tabeli nowo powstałej warstwy poligonowej można zobaczyć  jej atrybuty (m.in. Xmin, Xmax, Ymin, Ymax).

2. Kalibracja rastra

Kalibracja rastra w programie Quantum Gis przeprowadzana jest przy użyciu narzędzia Georeferencer:

4

Rys.4.

Po włączeniu tej funkcji w oknie Georeferencer należy wczytać obraz, który będzie kalibrowany. Raster ten pojawi się w oknie Punkty referencyjne. Aby wpasować dany obraz trzeba określić jego punkty dostosowania. W tym celu używa się poniżej zaznaczonej ikony:

5

Rys.5.

Przy pomocy powyższej funkcji wskazujemy kolejno punkty na wpasowywanym rastrze oraz odpowiadające im punkty na obrazie wzorcowym. Kalibracja może się odbywać na dwa sposoby:

I.   Kalibracja na punkty o znanych współrzędnych – wtedy w oknie Wpisz współrzędne mapy wpisujemy  współrzędne    X i Y (rys.6),

II.  Kalibracja w oparciu o wpasowany obraz – wówczas w oknie tym używamy klawisza z obszaru mapy i wskazujemy na wzorcowej (wpasowanej) mapie punkt, na który chcemy wczytać kalibrowany obraz (rys.6).

6

Rys.6.

Po wyszukaniu odpowiedniej ilości punktów dostosowania oraz wyborze transformacji (Helmerta bądź liniowej) przy użyciu opcji Stwórz bądź Stwórz i wczytaj warstwę można zakończyć proces kalibracji.

W trakcie wpasowania powstaje plik zapisywany na dysku w formacie *.wld, który zawiera parametry wpasowania (zawiera identyczne parametry jak plik *.tfw). Można zatem próbować stworzyć z niego plik *.tfw otrzymując tym samym Word file. Problem z formatem *.wld jest bowiem taki, że inne niż Quantum Gis programy nie uznają tego pliku (ja przynajmniej na taki kłopot natrafiłam).

Dodaj odpowiedź

Musisz się zalogować aby dodać komentarz.