Archiwum z Październik 2010

Web Coverage Service (WCS) jest usługą sieciową dostarczającą rastrowe warstwy informacyjne. Warstwami w tym przypadku są ciągłe dane przestrzenne dotyczące pokrycia terenu, m.in. zdjęcia lotnicze i satelitarne, dane o pokryciu i wysokości terenu. [2]
WCS zapewnia dostęp do potencjalnie szczegółowych i bogatych zasobów informacji geoprzestrzennej, które są użyteczne do renderowania warstw pokrycia terenu po stronie klienta w architekturze klient-serwer. WCS pozwala, podobnie jak WMS i WFS, na pobieranie fragmentów danych w zależności od zapotrzebowania lub ograniczeń klienta. [2] WCS jest normą ISO/CD 19123.

Web Processing Service (WPS) został stworzony w celu publikacji obliczeń geoprzestrzennych oraz wyszukiwania i powiązania tych obliczeń z klientem. Termin „obliczenia” został użyty w znaczeniu algorytmów, przeliczeń oraz modelowania danych przestrzennych. „Publikacja” oznacza możliwość udostępniania informacji urządzeniom przetwarzającym dane w taki sposób jak metadane są udostępniane użytkownikom. WPS może być skonfigurowany w taki sposób, aby udostępniać funkcjonalności GIS klientom przez sieć włączając w to zaprogramowane wcześniej obliczenia i modele obliczeń danych przestrzennych.
WPS umożliwia proste kalkulacje, np. różnica pomiędzy ilością zachorowań pomiędzy porami roku, jak również skomplikowane, takie jak globalny model klimatu. Zastosowanie WPS jest możliwe zarówno na danych wektorowych, jak i rastrowych. [3]

Literatura:

1. Olejarz, Grzegorz. Możliwości realizacji symbolizacji treści kartograficznych w serwisach usług geoprzestrzennych klasy OGC. Praca magisterska. Promotor: dr inż. Artur Krawczyk. Kraków : AGH, 2009.

2. Open GIS Consortium Inc. Web Coverage Service (WCS) Implementation Standard 2008.

3. Open GIS Consortium Inc. Web Processing Service 2007.