Archiwum z Maj 2010

Web Feature Service (WFS) pozwala klientowi odbierać i aktualizować dane przestrzenne zapisane w metajęzyku znacznikowym GML. Wysyłaniem i odbieranie danych geograficznych odbywa się poprzez Internet przy użyciu protokołu Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Dane te można traktować jako „kod źródłowy” mapy, dzięki któremu zostanie wygenerowana mapa. WFS jest standardem ISO/CD 19142. Aktualną wersją WFS jest 1.1.0.

Cechy WFS:

 • WFS przesyła aktualne dane geograficzne oraz ich atrybuty. Dzięki temu możliwe są analizy przestrzenne, nie tylko graficzna prezentacja,
 • WFS jest standardem – umożliwia to zastosowanie go na wielu platformach,
 • interoperacyjność – WFS jest otwartym standardem, istnieje możliwość wymiany danych pomiędzy wieloma platformami: serwerami i klientami,
 • minimalnym wymogiem do odbioru danych WFS jest dostęp do Internetu i przeglądarka internetowa. Zastosowanie protokołu przesyłu danych przez Internet daje możliwość pobierania i przeglądania danych geograficznych z różnych serwerów źródłowych. Wielu ludzi może jednocześnie pracować na tych samych danych,
 • nie trzeba kopiować danych na lokalny komputer,
 • pobieranie tylko potrzebnych danych – WFS pozwala na zastosowanie filtrów,
 • edycja danych – w WFS jest zastosowana dwustronna komunikacja,
 • zabezpieczenia – możliwe jest stosowanie zabezpieczeń ze względu na protokół internetowy.

Do serwera WFS można wysłać następujące zapytania o dane [2]:

 • GetCapabilities – opis możliwości serwera,
 • DescribeFeatureType – opis struktury obiektów,
 • GetFeature – zapytanie o konkretne obiekty,
 • GetGmlObject – polecenie przeslania instancji obiektu poprzez XLinks
 • Transaction – tworzenie, modyfikacja i usuwanie obiektów,
 • LockFeature – blokada obiektu lub obiektów na czas trwania transakcji.

Przykładowe zapytanie WFS:
http://www.example.com/wfsserver?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities

Przykładowa odpowiedź serwera (fragment):

<WFS_Capabilities version="1.1.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.1.0/wfs.xsd http://www.opengis/net/ows http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsAll.xsd">
<ows:ServiceIdentification>
<ows:Title>USGS Framework Layer WFS</ows:Title>
<ows:Abstract>A WFS serving USGS framework layers.
</ows:Abstract>
(...)
<ows:HTTP>
<ows:Get xlink:href=
"http://frameworkwfs.usgs.gov/framework/wfs/wfs.cgi
?DATASTORE=Framework&"/>
<ows:Post xlink:href=
"http://frameworkwfs.usgs.gov/framework/wfs/wfs.cgi
?DATASTORE=Framework"/>
</ows:HTTP>
</ows:DCP>
<ows:Parameter name="AcceptVersions">
<ows:Value>1.1.0</ows:Value>
<ows:Value>1.0.0</ows:Value>
(...)

Literatura:
1. Olejarz, Grzegorz. Możliwości realizacji symbolizacji treści kartograficznych w serwisach usług geoprzestrzennych klasy OGC. Praca magisterska. Promotor: dr inż. Artur Krawczyk. Kraków : AGH, 2009.
2. Open GIS Consortium Inc. Web Feature Service Implementation Specification 2005.