Archiwum z Październik 2009

Open Geospatial Consortium, Inc ® (OGC) jest to stowarzyszenie 381 firm, agencji rządowych i uczelni, które opracowuje dostępne publicznie specyfikacje i standardy. Specyfikacje OGC są interoperacyjne, otwarte i darmowe.

OGC opracowało 28 standardów. Można podzielić je na reguły dotyczące usług sieciowych oraz na reguły danych. Usługi sieciowe („Web Services”) są oprogramowaniem serwerowym, które udostępniają zestandaryzowane dane przestrzenne. [1]

Web Map Service

Web Map Service (WMS) jest usługą sieciową, która dynamicznie udostępnia dane przestrzenne w postaci rastrów. WMS jest interfejsem pomiędzy programem użytkownika, a serwerem map, który umożliwia budowanie systemów GIS z wykorzystaniem protokołu HTTP. [2]

Server WMS obligatoryjnie udostępnia dwa polecenia:

  • Get Capabilities – serwer generuje informacje o swoich możliwościach funkcyjnych i zgromadzonych danych,
  • Get Map – pozwala użytkownikowi sprecyzować parametry oczekiwanego pliku graficznego.

Polecenie opcjonalne:

  • Get Feature Info – może nastąpić jedynie po poleceniu Get Map, pozwala klientowi otrzymać dodatkowe informacje charakteryzujące specyficzne punkty na mapie.

Aktualną wersją Web Map Service jest 1.3. W 2005 roku specyfikacja WMS stała się normą ISO o numerze 19128.
Uzyskana mapa cechuje się kartometrycznością – posiada układ współrzędnych oraz ma określony rozmiar.

Przykład działania WMS – zapytanie do serwera :

http://sdi.geoportal.gov.pl/
wms_prg/wmservice.aspx?
request=getmap
&version=1.3.0
&service=WMS
&srs=EPSG:2180
&format=image/png
&bbox=100000,123806,745803,864502
&width=1800
&height=1500
&styles=
&layers=Wojewodztwa

Bezpośredni odnośnik

Serwer otrzymał zapytanie o mapę w postaci pliku rastrowego „png” w układzie współrzędnych państwowych „1992” (EPSG:2180).
Odpowiedź serwera (w postaci pliku rastrowego – na potrzeby opracowania rozmiar mapy został dopasowany do strony):

WMS

WMS

Literatura:
1. Olejarz, Grzegorz. Możliwości realizacji symbolizacji treści kartograficznych w serwisach usług geoprzestrzennych klasy OGC. Praca magisterska. Promotor: dr inż. Artur Krawczyk. Kraków : AGH, 2009.
2. Open GIS Consortium Inc. OpenGIS Web Map Server Implementation Specification. 2006.

Witamy wszystkich serdecznie!

Strona geomatyk.pl powstała, ponieważ kilku absolwentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska krakowskiej AGH postanowiło podzielić się wiedzą z szeroko pojętej geodezji.

Będziemy pisać przede wszystkim o GIS-ie. Nie ominiemy jednak tematów związanych stricte z geodezją, napiszemy również o fotogrametrii. Wszystko to uzupełni informatyka, a w szczególności geoinformatyka.

Połączenie tych wszystkich tematów śmiało można nazwać geomatyką, stąd nazwą naszego serwisu – geomatyk.pl.